Parents: Helpful Links

Helpful Links 2

AAA matematicas (en español) http://www.aaamatematicas.com/

Math.com (en español) http://www.math.com/tables/es-tables.htm

Brain Pop (en español) https://esp.brainpop.com/matematicas/seeall/

Common Core Sheets (en español) http://www.commoncoresheets.mx/

Como ayudar a su hijo/a http://www.guiainfantil.com/educacion/deberes/ayuda_padres.htm

tablas de multiplicacion (video en español) https://www.youtube.com/watch?v=k8OtyHDFj2o

Aprende a dividir (video en español) https://www.youtube.com/watch?v=ZQOg7LE3UK8

Como restar fracciones (video en español) https://www.youtube.com/watch?v=dDhUdoTXap4